Понеділок, 10.12.2018, 06:28
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаю Вас Гість | RSS

Олександропільський
освітній округ

Kомунальний заклад освіти
"Олександропільська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Солонянської районної ради Дніпропетровської області"
відділ освіти Солонянської РДА

Форма входу
Категорії розділу
Наше опитування
В якому класі ти навчаєшся?
Всього відповідей: 21
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Мої статті

Положення про Олександропільський освітній округ

На основі рішення Солонянської районної ради, від 25.08.2010 року, Положення про освітній округ (Постанова №777 від 27.08.2010 року) на базі Олександропільської СШ створений Олександропільський освітній округ, куди входять 8 навколишніх шкіл: Олександропільська СШ, Криничанська СШ, Дзержинівська СШ, Новопокровська СШ, Петриківська НСШ, Миропільська НСШ, Павлівська НСШ, Малокалинівська НСШ.

Мета: забезпечення рівних можливостей здобуття якісної освіти для учнів малокомплектних сільських шкіл в період реформування системи освіти в Україні.

 1. Загальні положення.
1.1. Олександропільський освітній округ (далі - округ) - об'єднання навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої освіти (далі - суб'єкти округу), що спрямовують свою діяльність на створення умов для здобуття громадянами загальної середньої освіти, упровадження допрофільної підготовки й профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості.
До округу можуть входити також установи культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту.
1.2. Округ об'єднує навчальні заклади й установи, які розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці ( району, району у місті або в їх частинах) з урахуванням тенденцій демографічної ситуації. Один чи декілька навчальних закладів, що надають повну загальну середню освіту, можуть виконувати функції опорних навчальних закладів (ресурсних центрів) (далі - опорний заклад).
1.3. Суб'єктами округу можуть бути незалежно від типу та форми власності та відомчої підпорядкованості:
- дошкільні навчальні заклади;
- загальноосвітні навчальні заклади (у т. ч. навчально-виховні комплекси);
- позашкільні навчальні заклади;
- міжшкільні навчально-виробничі комбінати;
- професійно-технічні навчальні заклади;
- вищі навчальні заклади;
- установи культури (бібліотеки, музеї, будинки культури та інші);
- установи охорони здоров'я, що сприяють здійсненню освітньої діяльності;
- заклади фізкультури та спорту тощо.
1.4. Округ створюється з метою:
- об'єднання та координації зусиль суб'єктів округу щодо створення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці ефективної освітньої системи;
- створення єдиного освітнього простору для забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, допрофесійної підготовки незалежно від місця їх проживання;
- надання можливості учням навчальних закладів освітнього округу здобувати знання та необхідні компетенції з обраного профілю;
- ефективного використання творчого потенціалу педагогічних працівників навчальних закладів - суб'єктів округу;
- раціонального використання навчально-методичної, матеріально-технічної бази суб'єктів округу, її зміцнення та модернізація;
- оптимального розподілу та використання бюджетних коштів між суб'єктами округу.
1.5. Завданнями округу є:
- створення єдиного освітнього простору в межах округу;
- забезпечення учням можливості вибору індивідуального освітнього напряму;
- реалізація допрофільної підготовки та профільного навчання;
- розвиток творчих здібностей, нахилів, обдарувань дітей;
- впровадження сучасних освітніх технологій;
- координація навчально-виховного процесу суб'єктів округу;
- створення належних умов для забезпечення навчально-виховного процесу
тощо.
1.6. Округ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про вищу освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності, Галузевою програмою впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки, іншими нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність навчальних закладів та установ й зазначеним Положенням.
2. Передумови створення Округу.

2.1.Ухваленню рішення про створення округу, передує проведення місцевими органами управління освітою або особами, які ініціюють означене питання, комплексу заходів, а саме:
- здійснення аналізу мережі навчальних закладів та установ, що знаходяться на визначеній території з урахуванням їх кадрового потенціалу, матеріально-технічного забезпечення, динаміки учнівського контингенту;
- вивчення стану впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання у навчальних закладах, що входитимуть до складу освітнього округу та якості надання зазначених освітніх послуг;
- проведення діагностики учнів старших класів (анкетування, тестування, співбесід) з метою як виявлення, так і підтвердження вибору ними певного профілю;
- вивчення можливості надання навчальним закладам, які увійдуть до складу освітнього округу, статусу опорних для організації на їх базі допрофільної підготовки та профільного навчання;
- прогнозування витрат на зміцнення матеріальної бази навчальних закладів, придбання "шкільних автобусів", організацію підвезення учнів та педагогічних працівників до місця навчання й додому, введення, у разі потреби, додаткових посад педагогічних працівників тощо;
- вивчення доцільності та можливості створення інтернатів при опорних навчальних закладах для учнів, які проживають у віддалених населених пунктах;
- визначення меж розташування освітнього округу з урахуванням оптимального розміщення його суб'єктів та відповідного транспортного забезпечення;
- організація інформаційно-роз'яснювальної роботи з педагогічними колективами, учнями, їх батьками (особами, які їх замінюють), громадськістю щодо створення освітнього округу та можливості організації допрофільної підготовки та профільного навчання для учнів на базі інших навчальних закладів, що входитимуть до його складу тощо.
2.2. За наслідками проведеної роботи, місцевим органом управління освітою готується висновок, щодо доцільності чи недоцільності створення округу. У разі позитивного розгляду питання зазначений висновок та проект рішення щодо створення Округу надається відповідному органу місцевої виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.
3. Створення округу
3.1. Рішення про створення округу приймається розпорядженням голови районної (міської) державної адміністрації або рішенням районної ради.
3.2 Округ створюється за наявності не менше двох навчальних закладів, один з яких обов'язково надає повну загальну середню освіту і, як правило, виконує функцію опорного.
3.3. Створення Округу не повинно призводити до необґрунтованої ліквідації та реорганізації навчальних закладів.
3.4. Правовідносини між суб'єктами округу врегульовуються угодою про спільну освітню діяльність, що визначає:
- межі розташування округу;
- перелік навчальних закладів та установ, що входять до складу округу;
- права та обов'язки суб'єктів округу та учасників навчально-виховного процесу;
- особливості організації навчально-виховного процесу суб'єктів округу;
- організацію підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання та додому;
- інші питання, пов'язані з організацією діяльності суб'єктів округу тощо.
3.5. Угода підписується усіма керівниками суб'єктів округу та погоджується засновником або уповноваженим ним органом. Як правило зазначені повноваження делегуються місцевому органу управління освітою.
3.6. Округ може мати власну назву.
3.7. Опорні заклади в окрузі та їх кількість, напрями диференціації (профілі навчання) визначаються місцевим органом управління освітою з урахуванням пропозицій керівників суб'єктів округу, перспектив комплексного розвитку території та освітніх запитів населення.

Округ може функціонувати й без опорних шкіл. У такому випадку діяльність суб'єктів округу координується відповідними угодами між конкретними навчальними закладами та установами, що входять до його складу.
3.8. Усі суб'єкти округу зберігають юридичну та фінансову самостійність.
4. Рада округу
4.1. Рада округу - колегіальний орган, що здійснює управління округом та забезпечує координацію діяльності його суб'єктів.
4.2. Рада округу формується з керівників усіх суб'єктів округу, представників місцевих органів державної виконавчої влади та самоврядування, учнівського та батьківського врядування, громадськості.
4.3. Раду округу очолює голова, якого обирають члени ради зі свого складу. Голова ради округу, його заступник та секретар обираються не менше ніж на один рік і працюють на громадських засадах.
4.4. Засідання ради округу відбуваються за потребою, але не рідше одного разу на квартал. Рішення ради округу приймаються простою більшістю голосів за умови участі у засіданні не менше двох третин загального складу ради та фіксуються у книгах протоколів засідань.
4.5. Рада округу на підставі Типового положення про освітній округ може розробляти власне положення про округ, що погоджується з усіма керівниками суб'єктів округу та затверджується засновником або уповноваженим ним органом.
4.5. Рада округу:
4.5.1. Виконує дорадчі функції при відділах (управліннях) освіти районних державних адміністрацій та міських рад.
4.5.2. Надає пропозиції місцевому органу управління освітою щодо:
- перерозподілу навчальних годин між суб'єктами округу з метою забезпечення належної організації допрофільної підготовки, профільного навчання;
- організації навчально-виховного процесу суб'єктів округу;
- маршрутів шкільних автобусів, що забезпечують перевезення учнів, педагогічних працівників до місця навчання й додому
- діяльності міжбібліотечного абонементу для тимчасового перерозподілу бібліотечних фондів підручників, науково-методичної, художньої літератури.
4.5.3. На підставі аналізу освітніх запитів учнів суб'єктів округу (за поданням керівників навчальних закладів) визначає перелік освітніх послуг, що надаватимуться суб'єктами округу та подає його для затвердження місцевому органу управління освітою.
4.5.4. Здійснює координацію виховної роботи в окрузі, забезпечуючи ефективне використання наявної матеріальної бази суб'єктів округу для проведення позаурочної, гурткової, секційної роботи, організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин.
4.5.5. Сприяє діяльності соціальної та психологічної служб округу.
4.5.6. Здійснює спільно з районним (міським) методичним кабінетом (центром) координацію методичної роботи в окрузі, спрямовану на:
- організацію навчально-методичного консультування працівників суб'єктів округу;
- удосконалення діяльності методичних об'єднань, інших структурних методичних підрозділів суб'єктів округу;
- співпрацю з вищими навчальними закладами, закладами післядипломної педагогічної освіти та установами культури тощо.
4.5.7. Сприяє організації проведення педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, конференцій, педагогічних читань тощо.
4.5.8. Інформує громадськість про діяльність суб'єктів округу.
4.5.9. Вносить пропозиції засновнику щодо пріоритетів фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення суб'єктів округу.
4.5.10. Звітує про свою діяльність перед громадськістю не рідше одного разу на рік, як правило, наприкінці навчального року.
4.6.Органом громадського самоврядування округу є загальні збори (конференція) працівників суб'єктів округу, що скликаються за потребою.
4.7. Контроль за діяльністю ради округу здійснює засновник або уповноважений їм орган.

5. Опорний заклад
5.1. Опорний заклад -
КЗО «Олександропільська СЗШ І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області» навчальний заклад, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну й навчально-методичну базу, зручне розташування та забезпечує для учнів суб'єктів округу допрофільну підготовку, профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів.
5.2. Опорний заклад визначається з урахуванням:
- потреби у забезпеченні певних напрямків спеціалізації, допрофільної підготовки та профільного навчання;
- здатності забезпечити на якісному рівні організацію допрофільної підготовки, профільного навчання учнів суб'єктів округу;
- рівня забезпечення висококваліфікованими педагогічними кадрами;
- наявності належної матеріально-технічної бази; навчальних кабінетів із сучасним обладнанням; високошвидкісного доступу до мережі Інтернет;
- укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою тощо;
- зручного розташування та наявності автошляхів з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів, педагогічних працівників до місця навчання і роботи.
5.3. На опорний заклад покладається вирішення таких завдань:
- реалізація допрофільної підготовки, профільного навчання учнів суб'єктів округу;
- концентрація і ефективне використання кадрових, інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів суб'єктів округу;
- надання методичної допомоги суб'єктам округу за напрямами діяльності;
- впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес;
- організація співпраці з суб'єктами округу, іншими навчальними закладами та установами.
5.4. Навчально-виховний процес в опорному закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану з конкретизацією варіативної складової і визначенням профілю (профілів) навчання.
5.5. Опорний заклад може працювати за індивідуальним штатним розписом, затвердженим рішенням місцевого органу виконавчої влади та самоврядування, де додатково передбачаються штатні одиниці заступника директора з питань організації навчально-виховного процесу учнів суб'єктів округу, практичного психолога, соціального педагога тощо.
5.6. Управління опорним закладом здійснюється відповідно до чинного законодавства у галузі освіти та статуту закладу.
5.7. Опорний заклад може мати у своєму складі інтернат з частковим або повним утриманням учнів (вихованців).

6. Організація навчально-виховного процесу в Окрузі.
6.1. Організація навчально-виховного процесу в Окрузі регламентується угодами про спільну освітню діяльність суб'єктів округу, власним положенням про Округ та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів суб'єктів округу.
6.2. Діяльність суб'єктів округу здійснюється відповідно до спільного плану роботи. Зазначений план розробляється керівниками суб'єктів округу та затверджується Радою округу. Окрім цього, кожен суб'єкт округу забезпечує свою діяльність відповідно до власного річного і перспективного планування.
6.3. Навчальний процес в загальноосвітніх навчальних закладах округу незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності здійснюється згідно з робочими навчальними планами, складеними на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.
6.4. З метою належної організації допрофільної підготовки та профільного навчання в окрузі за пропозицією Ради округу місцевим органом управління освітою може прийматися рішення про перерозподіл годин у межах навчальних планів суб'єктів округу.
У такому випадку для організації навчально-виховного процесу складається єдиний робочий навчальний план суб'єктів округу та встановлюється режим їх роботи.

6.6. Єдиний навчальний план розробляється колегіально за участю усіх керівників (заступників керівників) суб'єктів округу та узгоджується з робочими навчальними планами закладів, що входять до складу округу.
6.7. У випадку, якщо реалізація допрофільної підготовки, профільного навчання учнів округу буде забезпечуватися на базі опорного закладу, навчальні години, спрямовані на поглиблене вивчення предметів, курсів за вибором, факультативів, можуть викладатися як педагогічними працівниками опорного закладу, так і викладачами, вчителями-предметниками навчальних закладів суб'єктів округу.
До проведення факультативних занять, курсів за вибором можуть залучатися працівники установ культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту. Відповідно до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організації, затвердженого спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.93 N43 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.93р. за N76 педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі 240 годин на рік не вважається сумісництвом.
6.8. Режим роботи суб'єктів округу встановлюється в межах часу, визначеного єдиним робочим навчальним планом та погоджується з відповідними санітарно-епідеміологічними службами.
Розклад навчальних занять суб'єктів округу складається відповідно до єдиного робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог.
6.9. Єдиний робочий навчальний план, режим роботи, розклад навчальних занять суб'єктів округу, маршрути шкільних автобусів погоджуються усіма керівниками навчальних закладів та затверджуються відповідним органом управління освітою.
6.10. У випадку, коли учні суб'єктів округу здобувають знання за обраним профілем на базі інших загальноосвітніх навчальних закладів:
- для обліку відвідування уроків та оцінювання їх знань у закладі, де вони здійснюють профільне навчання, ведеться окремий журнал;
- результати оцінювання навчальних досягнень таких учнів після завершення кожного семестру, навчального року, проведення державної підсумкової атестації окрім журналу, фіксуються у відомості, що затверджується керівником школи, де вони здобувають знання з окремих предметів. Відомість передається до основного місця навчання учнів, де оцінки переносяться до класних журналів на сторінку "Зведений облік навчальних досягнень учнів".
- державна підсумкова атестація з навчальних предметів, що вивчаються учнями округу в іншому закладі, складається за місцем їх вивчення.
6.11. З метою координації навчально-виховного процесу суб'єктів округу за потребою, але не рідше одного разу на рік, проводяться спільні засідання педагогічної ради суб'єктів округу. Записи протоколів таких засідань заносяться у книги протоколів засідань педагогічних рад кожного суб'єкта округу.

7. Фінансово-господарська діяльність
7.1. Утримання та розвиток суб'єктів округу здійснюється за рахунок коштів засновника та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
7.2. Фінансування суб'єктів округу здійснюється їх засновником (власником) або уповноваженим ним органом відповідно до встановленого законодавством порядку.
Перерозподіл коштів між суб'єктами округу може здійснюватися засновником або уповноваженим ним органом.
7.3. Фінансово-господарська діяльність кожного закладу чи установи, що входять до складу округу, здійснюється на основі власного кошторису, який формується за рахунок коштів відповідних (державного, місцевих) бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
7.4. Кошти суб'єктів округу використовуються на діяльність, передбачену їх статутами та угодами про спільну освітню діяльність.Джерело: http://centralexschool.at.ua/doc/Polozennya.doc
Категорія: Мої статті | Додав: alexsolovey (02.10.2012)
Переглядів: 502 | Коментарі: 1 | Теги: положення, освітній округ, базова школа | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук

Copyright MyCorp © 2018
Конструктор сайтів - uCoz